Preparaty zawierające zaczyny trzustkowe

Jakkolwiek podane tu dawki są duże i przekraczają zwykle stosowane, tem niemniej .nie należy się łudzić, aby mogły one całkowicie zastą­pić (kwas solny, zawarty w normalnym soku. Być może, podany kwas solny służy, jako bodziec do wydzielania kwasu przez gruczoły trzonu lub umożliwia do pewnego stopnia trawienie pepsynowe i ułatwia tem dalsze etapy trawienia jelitowego.

Zamiast kwasu solnego stosują jego namiastki, zawierające betainę (chlorek kwasu trimetylglikolkal owego) : pepsacid — Karpiński i inne. Ostatnio próbują wprowadzić do leczenia inne aminokwasy, podają sok żołądkowy psów (b. drogi).

W stanach biegunkowych, towarzyszących bezkwasowi, podajemy preparaty, zawierające zaczyny trzustkowe: pancreas —- Klawe, Spiess, Henning, panoretan — Erbe, intestinol — Henning.

Z wód mineralnych podajemy solanki (Ciechocinek) w małych dawkach, aby nie obarczać żołądka i nie rozcieńczać i tak słabo- stężone­go soku.

Zalecane bywają również p ł ó k a n i a systematyczne żołądka) czystą wodą, rozczynami rozpuszczającemi śluz (soda, sól Morszyńska lub woda wapienna) i odkażającemi (5°/00 kwas borny, 2°/00 rozczym rezor­cyny). Wartość tych zabiegów jest nader problematyczna.

Comments are closed.